Governo tecknar ramavtal för managementtjänster i staten

Governo tecknar ramavtal för managementtjänster i staten

Governo har vunnit Kammarkollegiets stora upphandling av managementtjänster: Utredning, ledning och verksamhetsstyrning. Governo har haft detta avtal de senaste åtta åren och får nu förnyat förtroende.

-Vi är mycket glada och stolta över att återigen blivit utvalda som ramavtalsleverantör. Det visar att vi har den kompetens och de erfarenheter som statlig sektor behöver och efterfrågar, säger Karin Hovlin, partner på Governo.

Här kan du läsa mer om tilldelningsbeslutet av avtalet.

-Många myndigheter står inför betydande förändringstryck och behöver tänka nytt för att utveckla olika delar av verksamheterna. Här kan Governo stötta i utvecklingsarbetet. I ramavtalet lyfts bland annat beredskap och hållbarhet fram, områden som är kritiska för många av våra kunder. Vi ser fram mot spännande samarbeten!

Kontakta gärna Karin Hovlin om du vill veta mer om ramavtalet och vad Governo kan erbjuda!

Här hittar du alla våra ramavtal!