Governo tecknar nytt ramavtal med SGA Fastigheter

Governo tecknar nytt ramavtal med SGA Fastigheter

Governo tecknar ytterligare ett ramavtal – denna gång med Stockholm Globe Arena Fastigheter rörande strategiskt affärsstöd. SGA Fastigheter ägs till 100 procent av Stockholms stad och har i uppdrag att äga, förvalta och utveckla arenorna i Globenområdet.

Governo är rangordnad etta av totalt tre leverantörer på detta ramavtal.
– Vi ser fram mot att arbeta tillsammans med SGA Fastigheter för att på olika sätt stötta dem i deras arbete att utveckla Stockholm som besöks- och evenemangsstad, säger Olof Junesjö, partner på Governo.

Här hittar du alla våra ramavtal!