Governo tecknar nya ramavtal

Governo tecknar nytt ramavtal med Region Skåne inom regional utveckling

Precis innan sommaren fick Governo besked om att vi kvalificerat oss för ramavtal med Region Skåne inom området övergripande regional utveckling.

Ramavtalet innebär att Governo kommer att bjudas in till att lämna anbud på uppdrag som handlar om att stötta regionen och skånska utvecklingsaktörer med olika typer av utvecklings- och innovationsuppdrag.

Potentiella uppdrag kan handla om process- och genomförandearbete avseende den regionala utvecklingsstrategin, att bistå med utredningar och analyser och att ge strategistöd inom området.

Vill du veta mer om ramavtalet kontakta gärna Karin Hovlin.

Här kan du se våra övriga ramavtal.