Governo talar på SKR:s Nätverk för resultat

Governo talar på SKR:s Nätverk för resultat

Måndag den 8 juni höll Governos konsult Olof Junesjö ett föredrag på temat Att styra och leda i osäkerhet – hur håller man riktningen? på SKR:s Nätverk för resultat.

SKR:s Nätverk för resultat har som mål att utveckla resultatstyrningen i kommunen. Nätverket har tre gemensamma träffar per år och Olof medverkade på den andra i ordningen. Träffen genomfördes denna gång digitalt av naturliga skäl.

Den digitala verkligheten bjuder på nya utmaningar – som att hålla nätverksträff på distans. Så här ser det ut när vår konsult Olof Junesjö håller föredrag på SKR:s nätverk för resultat.

– Med corona-krisen har vi en sällan skådad påverkan på hela samhället säger Olof Junesjö, men det är också en möjlighet att analysera på vilket sätt vi vill förändra vår verksamhet för att fungera på ett bättre sätt. Där tror jag att ett visionsbaserat ledarskap, en organisation inspirerad av agila modeller och som stöds av moderna och AI-baserade verktyg för uppföljning är viktiga beståndsdelar.

Vill du ta del av presentationen eller vill diskutera visionsbaserat ledarskap eller agila processer i offentliga organisationer, tveka inte att kontakta oss på Governo!

Kontakta gärna Olof Junesjö så berättar han mer!