Stora chefsdagarna offentlig sektor flyttas till oktober

Stora chefsdagarna offentlig sektor flyttas till oktober

Stora chefsdagarna offentlig sektor flyttas fram på grund av den rådande smittspridningen av covid-19 i Sverige. Den 7- 8 oktober är ni välkomna till konferensen där Governos partners Karin Hovlin och Elin Köhlberg deltar som moderator respektive expertanförare. Välkommen!

Viktig information gällande Stora chefsdagarna offentlig sektor från arrangören:
Våra deltagares, talares och partners hälsa och säkerhet är högsta prioritet. Förutsättningarna har pga coronaviruset/covid-19 hastigt förändrats och det är idag viktigt att hindra smittspridning.

Samtidigt är det också viktigt att verksamheter fortgår i möjligaste mån – där har vi alla ett stort ansvar att vara med och bidra. Vi ser också att vi har ett viktigt uppdrag i att stötta företag, organisationer och individer i deras verksamhet, arbete och de utmaningar som är förknippade med det.

Mot bakgrund av detta och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi beslutat följande: Stora chefsdagarna offentlig sektor flyttas till 7-8 oktober 2020 och genomförs då på IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, på Grev Turegatan 16 i Stockholm. OBS! Konferensen är 7 oktober och temadagen är 8 oktober.

Vi lever i en föränderlig tid och offentlig sektor står inför många och stora utmaningar. För att hantera dessa behöver stora anpassningar till nya förutsättningar göras men hur gör man det på ett hållbart sätt som skapar motivation och engagemang när ekonomin krymper och förändringsbehoven ökar?

Varmt välkommen till två hela dagar med den senaste forskningen och högaktuella praktikfall för dig som jobbar som chef och ledare i en politiskt styrd organisation.

KONFERENS 7 OKTOBER
Du får lyssna till experter och praktikfall från:
Handelshögskolan • Lunds universitet • Broryd industrier • Governo AB • Sollentuna kommun • Upphandlingsmyndigheten • DIGG

SEPARAT BOKNINGSBAR TEMADAG 8 OKTOBER
Ledarskap för engagemang och förändring i dagens moderna organisationer
– under ledning av Niklas Delmar, HejEngagemang!

Läs mer, ta del av programmet och gör din anmälan här!