Governo inspirerar på Vårdarenan 2020

Governo inspirerar på Vårdarenan 2020

Governos konsult Dag Norén föreläser på Vårdarenan 2020 den 17 mars under temat ”Kommunal sjukvård”. Här kommer han berätta mer om skräddarsydda vårdlösningar för vårt närvårdssystem. Missa inte!

Datum: 17 mars 2020
Tid: ​ Kl. 10.45-11.10
Var: Stockholm City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm 

”Skräddarsydda lösningar för den nära vården”
Nya närvårdssystem behöver möta patientgrupper med både varierande sjuklighet och tillstånd. Det finns många goda exempel ute i landet, exempelvis mobila team med hemsjukvårdsläkare och närsjukvårdsteam med geriatrisk kompetens, förstärkta samverkanskedjor kring kritiska ansvarsväxlingar och system för tidig upptäckt av riskpatienter. Här presenteras tre olika modeller för vårdlösningar skräddarsydda efter behov, och vilken nytta de gjort för patienter och närstående.
Dag Norén, verksamhetskonsult, Governo

Här kan du läsa hela programmet för den 17 mars (programmet uppdateras kontinuerligt).

Dag Norén, konsult på Governo och föreläsare på Vårdarenan 2020.

Vårdarenan 2020 arrangeras av Dagens Medicin och anses vara den nya stora mötesplatsen för svensk sjukvård. Här sätter man agendan och diskuterar vägen framåt i den stora transformation som just nu pågår inom vården. Programmet sätter särskilt fokus på sex olika områden där det just nu sker stora och avgörande förändringar:

Primärvården – resan mot den nya nära vården.

Kommunal sjukvård – framgångsfaktorer när vårdansvaret flyttar ut.

Digital vård – digitalisering på vårdens villkor.

Psykisk hälsa – vägen framåt med tidiga insatser och prevention.

Strategi och styrning – framtidens modeller för vårdens styrning.

Krisberedskap – det sårbara samhället och vården.

Här kan du läsa hela programmet för Vårdarenan 2020 med samtliga deltagare!