Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin

Governo bidrar med policyförslag för tiden efter coronakrisen

Pandemins effekter på vårt samhälle och vår ekonomi är svåra att överblicka. Men det kommer en tid post-corona och då är det oerhört viktigt att vi är förberedda. Därför har Entreprenörskapsforum startat en utlysning med fokus på idéer för ekonomisk återhämtning efter krisen. Governo lämnar nu bidrag till denna utlysning, bland annat med ett policyförslag för omställning av samhället genom AI och digitalisering.

Governos fokus är att den hållbara ekonomiska utvecklingen bör gå hand i hand med digitaliseringen – och samtidigt säkra att vi ställer om för att nå de uppsatta klimatmålen – även efter krisen.
– Efter pandemin kommer mycket att återgå till det normala, men det vore ett misstag att inte utnyttja detta tillfälle att ytterligare ta till oss tekniken för att förbättra samhällsservicen, säger Rebecka Strandberg, konsult på Governo och en av initiativtagarna till ett av policyförslagen, som nu lämnats in till Entreprenörskapsforum.

Ett mer robust samhälle inför framtida kriser

I förslaget utgår Governo från nuläget där Sverige just nu befinner sig i en av landets värsta kriser någonsin utifrån det nya coronaviruset. Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin behöver, enligt Governos förslag, nu ske med utgångspunkten att göra vårt samhälle mer robust för kriser i framtiden.

Digitaliseringens kraft

Innan den globala spridningen av det coronaviruset och covid-19 har digitaliseringen fungerat som en transformerande kraft i samhället under en längre tid. Idag är det svårt att tänka sig utveckling av verksamheter som inte har inslag av digitalisering – och nyttorna och möjligheterna är nästan oändliga.

Men bara för att det finns oändliga möjligheter innebär det inte att de självklart tas till vara. Ibland ligger fokus allt för mycket på teknik snarare än verksamhetsnytta, ibland saknas resurser och kunskap och ibland finns ingen förändringsförmåga.

Vårt förslag

Det är viktigt att samhällets omställning, efter pandemin på allvar tar tillvara de möjligheter som AI och digitaliseringen innebär och samtidigt säkra en hållbar utveckling för framtiden. Ett av Governos policyförslag tar därför sin utgångspunkt i att den hållbara ekonomiska utvecklingen bör gå hand i hand med digitaliseringen – och samtidigt säkra att vi ställer om för att nå de uppsatta klimatmålen. Förslaget beskriver en omställning av samhället i två delar: dels den gröna omställningen – för en hållbar ekonomisk återhämning och dels en omställning genom digitalisering och AI.

BAKGRUND Vi befinner oss mitt i hanteringen av covid-19 och det är svårt att se vidden av de effekter som pandemin har på både ekonomi och samhälle. Precis därför behöver vi redan nu ställa frågor om vilka åtgärder och reformer som behövs för att främja den svenska ekonomins återhämtning efter pandemin. Därför har Entreprenörskapsforum startat utlysningen. Läs mer här på stiftelsens hemsida.