Governo besökte ESV-dagen

Governo besökte ESV-dagen

Vi på Governo deltog i förra veckan på ESV-dagen, en mötesplats för alla som arbetar med utveckling i staten. Det var ett späckat program med många spännande samtal om förvaltningspolitik under och efter valet, om innovation och dataanvändning, om kompetensförsörjning, om korrekta utbetalningar och om den spännande reformeringen av den finska förvaltningen.

Det var torsdagen den 13 okt som ESV-dagen genomfördes på Stockholm Waterfront Congress center. ESV-dagen är en mötesplats för alla som arbetar med utveckling i staten och eventet hade cirka 400 deltagare. Från Governo deltog konsult Johanna Stålö som besökare.

En späckade agenda med många inspirerande och duktiga talare

Besökarna fick en eftervalsanalys kring vad som händer med statsförvaltningen efter valet. Talarna reflekterade över var förvaltningspolitikens befann sig under valdebatten och landade i att det finns en hel del politikerna vill men som inte kommer fram i debatten.

Vidare fick besökarna höra den nya Utbetalningsmyndigheten som är under etablering och som ska inrättas from 1 januari 2024. En myndighet som ska genomföra välfärdsutbetalningar genom ett system med transaktionskonto åt flera myndigheter, men framförallt arbeta aktivt för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar genom systemövergripande granskningar.

Vidare fick mässan besök av Finlands finansministerie som berättade om Finlands omfattande utveckling av statsförvaltningen. Sedan 2020 har Finland i samarbete med OECD bedrivit ett arbete med att transformera regeringens styrning för att bättre kunna hantera komplexa samhällsutmaningar. Agendan fylldes också av samtal kring hur innovativa och datadrivna vi är i statsförvaltningen, hur kompetensförsörjning skulle kunna vara till statens fördel och hur jämställdsintegrering kan stärkas genom budgetering.

Läs mer om ESV-dagen här!