Vi har ramavtal med Svenska institutet!

Nytt ramavtal med Svenska institutet inom analys och utvärderingstjänster

Svenska Institutet har inrättat ett dynamiskt inköpssystem för analys- och utvärderingstjänster. Detta system utgör en helt elektronisk metod för upphandling som liknar en vanlig ramavtalsupphandling men innebär en snabbare process.

Systemet är öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden och antalet leverantörer får inte begränsas. Det kan liknas vid ett förkvalificeringssystem och gör det möjligt för en upphandlande organisation att få tillgång till ett brett urval av leverantörer.

Governo är godkänd deltagare i det dynamiska inköpssystemet inom delområdet utvärderingstjänster.

Kontaktperson hos Governo för detta ramavtal med Svenska institutet är Anders Rånlund.

Här kan du se alla Governos ramavtal.