AI för ledare - på Kvalitetsmässan 2019

Du missar väl inte Governos masterclass i AI?

Välkommen att träffa oss på Kvalitetsmässan i Göteborg den 12-14 november! I år arrangerar vi på Governo en unik masterclass i AI på mässan – ta chansen att delta!

Presentation av Governos masterclass i AI – del 1 och 2

MASTERCLASS: AI FÖR LEDARE DEL 1 – SÅ PÅVERKAR AI SAMHÄLLET, INDIVIDEN OCH ORGANISATIONERNA
Tid : 13 NOV 2019 kl. 08:50 – 10:10
Kursledare: Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare och Olof Junesjö, partner Governo AB.

AI innebär redan avgörande förändringar inom flera branscher. Förutom alla de företag som gör stora investeringar i AI har också flera länder en mycket offensiv politik för AI. Det gäller bland annat konkurrenskraft, arbetsmarknad, sjukvård och utbildning. I denna första del av AI för ledare diskuteras vad AI innebär i praktiken, vad det används till, varför så mycket händer just nu, vilka nya förväntningar det skapar och hur det skiljer sig från digitalisering.
Läs mer här!

MASTERCLASS: AI FÖR LEDARE DEL 2 – SÅ LYCKAS DU SOM LEDARE MED AI
Tid : 13 NOV 2019 kl. 11.00-12.20
Kursledare: Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare och Olof Junesjö, partner Governo AB.

AI håller på att i grunden förändra hur många organisationer, såväl privata som offentliga, fungerar. Men vilka förmågor behöver du som ledare för att lyckas i detta nya landskap? I denna andra del av kursen läggs fokus vid vilka lärdomar som kan dras av framgångsrika organisationer och ledare. Frågor som kommer att avhandlas är hur du rent konkret inleder ett AI-arbete i din organisation, vilka områden det lönar sig att börja med, hur du med stöd av AI kan få nöjdare kunder och medarbetare och hur du snabbt får effekt av dina AI-satsningar.
Läs mer här!

Fakta: Kvalitetsmässan är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna – tjänstemän och förtroendevalda, men även företag och de som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande. Läs mer om Kvalitetsmässan här!