Vi välkomnar Niklas till Governo!

De stora samhällsfrågorna och att arbeta tillsammans driver Niklas

Vi på Governo är stolta att kunna berätta att vi vässar vårt erbjudande och vår kompetens ytterligare i och med rekryteringen av Niklas Eklöf.

Niklas kommer närmast från Regeringskansliet och har bland annat arbetat med e-hälsa och digitaliseringsfrågor – senast har han arbetat med utformningen av omställningen till en god och nära vård.


Hej Niklas och varmt välkommen till oss! Vilken är din roll på Governo?
– Hej, och tack så hemskt mycket! Det känns fantastiskt kul att bli del av ett så spännande och kompetent gäng! Jag kommer att arbeta som managementkonsult, tillsammans med kollegorna på Governo.

Niklas Eklöf, konsult på Governo.

Vad går du igång på – vilken är din samhällspassion? Berätta!
– Jag trivs med att få jobba med helhet framför delar, och drivs av att få jobba med de stora samhällsfrågorna. Vad ska välfärdssamhället erbjuda oss medborgare och hur ska vi nå dit?

”Jag gillar att genom analys hitta röda trådar och samband mellan olika verksamheter och jag tycker att det är viktigt att vi vågar ”zooma ut” ibland och se att vi är delar i ett större sammanhang. Jag tror verkligen att man är bättre tillsammans och jag vill vara med och skapa förutsättningar för ett samhälle som skapas av oss som ska leva och verka i det.”

Niklas Eklöf

– Jag gillar att genom analys hitta röda trådar och samband mellan olika verksamheter och jag tycker att det är viktigt att vi vågar ”zooma ut” ibland och se att vi är delar i ett större sammanhang. Jag tror verkligen att man är bättre tillsammans och jag vill vara med och skapa förutsättningar för ett samhälle som skapas av oss som ska leva och verka i det.

Jag har tidigare arbetat som bland annat chef, utredare, sakkunnig och strateg i olika delar av offentlig sektor, region, olika statliga myndigheter och olika delar av Regeringskansliet och har med mig lång erfarenhet av e-hälsa och digitaliseringsfrågor.

De senaste åren har jag arbetat med omställningen till en god och nära vård. Jag ser fram emot att få fortsätta inom dom områdena, men också utforska andra delar av välfärdssamhället, tillsammans med kunder och mina duktiga kollegor.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?
– Jag tycker att Governo är ett företag med tydlig vision, tydliga värderingar och en stark drivkraft att göra skillnad – på riktigt. Det känns verkligen inspirerande att få bli del av ett så engagerat gäng, där det som binder samman oss är det starka samhällsengagemanget men vår styrka är bredden av olika kompetenser!

Här kan du läsa mer om Niklas!