Tillträde till och betalning på elvägar

Tillträde till och betalning på elvägar

Governo har under 2019 bidragit i Trafikverkets program Elvägar som är en central del för att reducera utsläpp av Sveriges koldioxidutsläpp till och med 2030. Governo har bidragit inom området, finansiering, organisering och affärsmodeller.
Vilken var bakgrunden till uppdraget?

Uppdraget har omfattat en analys av betalningar och tillträdeskontroll för elvägar. Denna analys är inriktad på de funktionskrav som kan komma att ställas på elvägssystem i dessa avseenden, med utgångspunkt i ellagstiftningen och väglagstiftningen. Därtill görs en genomgång av hur betalningsmarknaden för närvarande utvecklas och hur detta kan komma att påverka förutsättningarna för utformningen av funktionerna tillträdeskontroll och betalningar.

Hur stöttade vi?

Analysarbetet har bedrivits i nära samverkan med beställaren och Trafikverket och konsulterna har hållit flera gemensamma seminarier med ett brett deltagande av aktörer i den framväxande elvägsmarknaden, för att diskutera frågeställningarna i denna fas av affärsmodellarbetet.

Rapporten kan ni läsa här! 
Kontakta gärna Thomas Wästfelt för mer information.