AI för ledare den 18 oktober!

AI för ledare den 18 oktober!

Under vår kontorsvecka presenterade vi bland annat vår AI-utbildning lite närmare för gäster och kollegor. Vi fick flera intressanta frågor! Nu vill vi passa på och berätta att vi har platser kvar till vår utbildning den 18 oktober då vi har fokus på AI för socialtjänsten.

Arbetar du inom socialtjänsten och är nyfiken på AI?

Vill du förstå be­ty­del­sen av data och vilka möj­lig­he­ter men också ut­ma­ning­ar som finns kring an­svars­full och hållbar AI? Vad menar vi egent­li­gen med an­svars­full och hållbar AI?

Kort om utbildningens upplägg

I god tid innan ut­bild­ning­en startar får du till­gång till nio di­gi­ta­la avsnitt som ger dig en grund­läg­gan­de för­stå­el­se och kunskap om AI som du sedan tar med dig till en härlig, digital hel­dags­works­hop där du till­sam­man med oss och övriga del­ta­ga­re får för­dju­pa­de kun­ska­per och även tid att fundera över just din or­ga­ni­sa­tions största ut­ma­ning som AI skulle kunna hjälpa till att lösa.

SÅ ANMÄLER DU DIG!
Ut­bild­ning­en kostar 4 995 kr (exkl. moms) och du anmäler dig genom att skicka namn, or­ga­ni­sa­tion och e-post­a­dress till ai­for­le­da­re@governo.se

Här kan du läsa mer om Go­ver­nos AI-ut­bild­ning!