Vill du arbeta som managementkonsult med passion för digitalisering?

Vi söker nu dig som är in­tres­se­rad av digital trans­for­ma­tion och har passion för sam­hälls­ut­veck­ling

Som ma­na­ge­ment­kon­sult på Governo arbetar du med kunder i of­fent­lig sektor. I den här rollen vill vi att du ska kunna stödja och iden­ti­fi­e­ra frågor och områden hos kunden som hjälper dem i deras för­flytt­ning till att bli en än mer digital och da­ta­dri­ven verk­sam­het.

Det innebär att du ingår i pro­jekt­team där vi hjälper kun­der­na att höja kun­skaps­ni­vån inom området och bygger för­stå­el­se för hur ny teknik kan stärka verk­sam­he­ten och vad som då behöver för­änd­ras.

Hos oss får du exempelvis arbeta med verksamhetsutvecklingsprojekt med koppling till smarta städer, utvärdera införandet av ny teknik samt arbeta med olika slags analyser av behov, nuläge och omvärld.

Du kommer parallellt att ingå i olika projekt hos kunder i offentlig sektor. Förutom att delta i olika projekt kommer du att i nära samarbete med kollegor på Governo arbeta med affärsutveckling och en del av din vardag är också kompetensutveckling, både tillsammans med kollegorna och individuellt.

ÖNSKAD ERFARENHET
-Runt 5-8 års arbetslivserfarenhet inom området.
-Erfarenhet och intresse av ny teknik.
-Akademisk utbildning, gärna systemvetare, ingenjör eller ekonom.

Du är nyfiken, analytisk och prestigelös med ett stort intresse av kunskapsutveckling och kunskapsutbyte gentemot dina kollegor. Att du har passion för samhällsutveckling är ett måste för att trivas hos oss.

Kontoret finns på Södermalm i Stockholm och kontoret är vår mötesplats. Det är där vi möts och samtalar, lär känna varandra och det är där vi främst utvecklar och stärker vår kultur. Samtidigt lever vi en hybrid som för oss är kunden, kontoret och hemmet. Självklart är vi angelägna om att ha en god fördelning mellan arbete och fritid och strävar hela tiden efter en kreativ arbetsmiljö som passar ihop med resten av livet.

ÄR DU NYFIKEN OCH VILL VETA MER?
Skriv några rader till rekrytering@governo.se om varför Governo och rollen låter rätt för dig och bifoga också gärna ditt cv eller länken till din Linkedin-profil.