Vi har blivit fler!

Vi välkomnar Elin Fält!

Vi på Governo är så glada att vi får bredda vår kompetens och spetsa vårt erbjudande ytterligare genom rekryteringen av Elin Fält. Elin har varit hos en termin som praktikant och nu från höststarten har hon varit här som anställd.

Hej Elin och välkommen till oss! Vilken är din roll på Governo?

– Tack så mycket! Jag var tidigare praktikant på Governo men kommer nu att arbeta som managementkonsult vilket jag verkligen ser fram emot.

Elin Fält, konsult på Governo.

Vad går du igång på – vilken är din samhällspassion? Berätta!

– Det finns många delar av samhället som jag intresserar mig för – framför allt finns det mycket som gör mig nyfiken och får mig att vilja lära mig ännu mer. Som nyexaminerad statsvetare har jag fått lära mig mycket om samhället och hur det fungerar i teorin. Nu känner jag mig förväntansfull över att äntligen få fördjupa mig i olika sakfrågor från ett nytt perspektiv.

– Något jag brinner lite extra för är delaktighet – att få vara med och göra fler människor mer delaktiga i samhällsfrågor. För att lyckas med det behöver man bland annat öka tillgängligheten, så att alla människor får möjlighet att känna sig delaktiga oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller funktionsvariation. Det är något jag tror är viktigt för en hållbar – och rättvis – samhällsutveckling.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?

– Jag föll för Governos samhällspassion, att få arbeta med kollegor som är intresserade och engagerade i samhällsutvecklingen. Det lockade mig även att få möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter för att med tiden lära mig ännu mer och växa i rollen som konsult. Sen ser jag såklart fram emot att lära känna kollegorna på Governo bättre och utbyta både erfarenhet och kunskap tillsammans.

Här kan du möta fler av våra medarbetare!