Vi på Governo har blivit fler!

Vi säger välkommen till Stefan Pettersson!

Vi på Governo är glada och stolta över att ha fått möjligheten att rekrytera Stefan Pettersson till oss! Stefan, som i grunden är civilingenjör, kommer närmast från en roll som tjänsteförvaltare på 1177 Vårdguiden och kommer spetsa Governos kompetens på vård- och omsorgsområdet ytterligare!

Hej Stefan och välkommen till oss! Vilken är din roll på Governo?

– Hejsan…och tack så mycket! Utifrån min bakgrund och erfarenhet inom hälso- och sjukvård så kommer mitt huvudfokus här på Governo även att ligga där.

Stefan Pettersson, konsult på Governo.

Vad går du igång på – vilken är din samhällspassion? Berätta!

– Mitt engagemang ligger nog närmast i att underlätta, förenkla, för den enskilda individen att röra sig i det offentliga rummet, oavsett vilka förutsättningar eller begränsningar personen besitter. Ett inkluderande samhälle helt enkel. Vägen dit når vi, enligt min mening, via dialog, samverkan och en nyfiken inställning till nya idéer och tankegångar.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?

– Jag föll för viljan att förändra samhället utifrån en empatiskt perspektiv, att förändra och utveckla tillsammans och i samförstånd….och inte minst att de verkade ha så kul och trivas så bra tillsammans. Det var svårt att värja sig emot, så att säga.

Här kan du läsa mer om Stefan Pettersson.