Vi breddar vår kundkrets inom vård- och omsorgsområdet

Vi breddar vår kundkrets inom vård- och omsorgsområdet

Governo har under sommaren tecknat ramavtal med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Ramavtalet avser uppdrag för analys och utveckling av den värdebaserade prissättningen samt utvärdering av läkemedel och medicintekniska produkter. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med TLV!

Läs mer om våra ramavtal här!