Styrelsen i Governo stärkt

Två externa ledamöter till Governos styrelse

Governo stärker nu upp styrelsearbetet genom att ta in två externa styrelseledamöter. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har vi haft ett ”advisory board” i bolaget – en grupp som gett oss värdefull omvärldskunskap och spetsat vår affär med mer långsiktiga perspektiv. Nu tillför vi ytterligare nya perspektiv.

– Under åren har vi i styrelsen bollat frågan om det vore aktuellt för oss att ta in en eller två externa styrelseledamöter. Det handlar om att få nya perspektiv på bolaget och dagens affär och i strategiska diskussioner, säger vd Caroline Andersson. Vi har nu därför landat i att ta in två personer som utifrån sina bakgrunder och erfarenheter kommer stärka oss ytterligare: Christel Wiman och Andreas Werr.

Governos styrelse, bakre raden från vänster: Olof Junesjö, Christel Wiman, Andreas Werr och Anders Ljung. Längst fram från vänster: Elin Köhlberg, Caroline Andersson och Karin Hovlin.

Christel Wiman är redan idag med i Governos advisory board. Christel är styrelseproffs med ett antal olika åtaganden, och har en tidigare karriär som bland annat vd för Tågoperatörerna och Stockholms Hamnar. Christel och Governo möttes för första gången i granskningen av Slussen-projektet och har sedan dess haft flertalet samarbeten.
Mer om Christel här!

Andreas Werr är professor vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för Center for HRM and Knowledge Work vid SSE Institute for Research. Han doktorerade med en avhandling om metodologins funktion i managementkonsulters arbete. Hans nuvarande forskningsintressen fokuserar på Talent Management, kunskapsintegration i kunskapsintensiva team, HRM i professionella tjänster samt upphandling och användning av managementkonsulter.
Mer om Andreas här!

– Det ska bli väldigt spännande att se hur andra personer kan ge nya, strategiska perspektiv på offentlig sektor och vår verksamhet direkt i styrelsearbetet, säger Caroline Andersson.