Stor potential med digitalisering och AI för korrekta utbetalningar

Stor potential med digitalisering och AI för korrekta utbetalningar

Under våren har vi på Governo arbetat med ett spännande uppdrag tillsammans med Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen kring utmaningar och möjligheter för AI och digitalisering inom området. Nu finns den färska rapporten att läsa!

Det är våra konsulter Johanna Pauldin, Göran Lindsjö och Elin Uppström som tillsammans med kansliet på Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen undersökt potentialen med digitalisering och AI inom området.

I arbetet ingick att kartlägga nuläget, och vi hade många intressanta samtal med kloka och engagerade personer vid de utbetalande myndigheterna. Vi konstaterar att det finns mycket att göra för att lyfta perspektivet ”korrekthet” i många olika delar, från styrning till prioritering och utformning av exempelvis e-tjänster. AI kan användas i ökad utsträckning både som stöd till sökande och handläggare på myndigheterna.

Kansliet har arbetat vidare med underlaget och har nu publicerat rapporten. Vi hoppas på en fortsatt diskussion kring de här viktiga frågorna!

Länkar:
”Digitalisering riskerar att leda till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen” – nyhet på delegationens hemsida

Här kan du läsa hela rapporten!