Rapport om digitala offentliga tjänster för barn världen över

Rapport om digitala offentliga tjänster för barn världen över

Vad driver den digitala omställningen av offentliga tjänster som är relevanta för barn och familjer? UNICEF och UNU-EGOV har sammanställt en rapport kring detta där Governo har varit med och stöttat.

Sverige är en av de deltagande nationerna i rapporten. Andra är bland annat Brasilien, Ghana och Bangladesh.

Governo har här bidragit med kunskap och material via uppdrag hos DIGG – Myndigheten för digital förvaltning och Sveriges Kommuner och Regioner.

– Det har varit roligt att få vara med och bidra i ett litet hörn av en sån här världsomfattande rapport, säger Caroline Andersson, vd på Governo.

Rapporten som heter ”Government digital services and children: pathways to digital transformation” har skrivits gemensamt av forskare från UNICEF och UNU-EGOV, som är en del av FN:s universitet.

I rapporten analyseras landskapet för digitala statliga tjänster för barn och familjer i ett världsperspektiv. Frågeställningen är bland annat: vad driver den digitala omställningen av offentliga tjänster som är relevanta för barn och familjer i de olika nationerna? Vad underlättar tillgängligheten för barnen och vilka utmaningar har de deltagande ländernas myndigheter stått inför?

Rapporten finns tillgänglig online eller för nedladdning här!

FAKTA
UNU-EGOV, som är en del av FN: s universitet (UNU) och baserad i staden Guimarães, norr om Portugal, är en tankesmedja med fokus på digitalisering och elektronisk styrning. Tankesmedjan är tänkt att fungera som ett centrum för forskning, rådgivning och utbildning med särskilt fokus på hållbar utveckling, social integration och aktivt medborgarskap. Läs mer här!