Ny rapport klar om effekterna av covid-19 för Stockholms stad

Processutvärdering av Stockholms stads hantering av covid-19-pandemin klar

Pågående pandemi har haft omfattande påverkan på såväl offentlig sektor som samhället i stort. Många har tvingats ställa om sin verksamhet på olika sätt – inte minst de som arbetat i frontlinjen mot smittan. Vi på Governo har fått förmånen att genomföra en lärande processutvärdering för Stockholms stads räkning.

Nu finns den första delrapporten publicerad som granskar stadens hantering i krisens inledande skeden. Tanken är att utvärderingen ska leda till förbättringar i pågående kris, inför kommande kriser – och i den ordinarie verksamhetsutvecklingen. 

Här kan du läsa delrapporten!