Podcast om AI och välfärden

Lyssna till vår AI-expert i SKR:s podcast

Governos konsult och AI-rådgivare Göran Lindsjö samtalar i SKR:s podcast om digitalisering av välfärden, Sveriges utveckling kring AI jämfört med andra länder & AI-lösningar i olika världsdelar. Spännande avsnitt, välkommen att lyssna!

I det sjunde avsnittet av Sveriges Kommuner och Regioners podcast ”Podden om välfärdsteknik” samtalar Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik, med Göran Lindsjö, konsult på Governo och AI-rådgivare i Sverige och internationellt, om digitalisering av välfärden i Sverige, hur Sverige ligger till i AI-frågor jämfört med andra länder och om vilka AI-lösningar olika världsdelar fokuserar på.

Dessutom handlar samtalet om att Sveriges självbild, kunskap och kompetens gällande digitalisering är ett hinder för landets utveckling i AI-frågor.

Välkommen att lyssna här!