Missa inte vår kunskapslunch den 17 juni!

Omställningen till en god och nära vård

Den 17 juni 2021 sänder vi på Governo ett webbinarium på temat omställningen till en god och nära vård. Välkommen att lyssna!

I hela landet pågår omställningen till en god och nära vård, där två centrala delar handlar om personcentrering och kontinuitet – på alla nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet. Följ med oss i detta lunchseminarium där vi diskuterar hur förutsättningarna för omställningen egentligen ser ut. Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, presenterar här resultatet från en av de allra nyaste rapporterna inom området och Marina Tuutma, ordförande för Distriktläkarföreningen och andra vice ordförande för Läkarförbundet, berättar om omställningen ur professionens perspektiv.

”Fast vårdkontakt är en nyckelfaktor för god kvalitet i vårdmötet.”

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Dessutom presenterar vi insikter från Governos fleråriga uppföljning av omställningen i regioner och kommuner – inklusive en uppdaterad uppföljning utifrån de fyra storheterna som utredningen God och nära vård föreslog för att följa omställningen.

DATUM: Torsdag 17 juni 2021
TID: Klockan 12.00-13.00
Zoom-länk skickas ut separat före webbinariet.

ANMÄLAN: Senast 15 juni till kunskap@governo.se