Omställning till god och nära vård – hur går det?

Omställning till god och nära vård – hur går det?

Socialstyrelsen har i uppdrag att följa utvecklingen av den omställning som sker mot en mer nära vård. Governo har stöttat myndigheten med en intervjustudie där samtliga regioner och ett trettiotal kommuner har involverats.


Om du vill få en översiktlig bild av hur landets regioner och kommuner har tagit sig an detta komplexa omställningsarbete kan du ta del av Socialstyrelsens rapport Uppföljning av omställningen till en mer nära vård samt bilagan Omställningen i de 21 regionerna.

I en debattartikel publicerad den 31 augusti 2020 lyfter Socialstyrelsen fram betydelsen av att utvecklingen mot en mer nära vård sker i samarbete mellan regioner och kommuner. 

Omställningen i de 21 regionerna: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6826-bilaga-5.pdf

Uppföljning av omställningen till en mer nära vård:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6826.pdf

Debattartikeln publicerad 31 augusti 2020 i Dagens Samhälle:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/den-kommunala-halso-och-sjukvarden-behover-starkas-33315

Läs mer om Governos arbete i samhällsområdet Vård och omsorg eller kontakta Karina Kight som gärna berättar mer.