Om personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter

På Governo värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår dataskyddspolicy visar på hur vi samlar in och använder din personliga information. Dataskyddspolicyn och rutinerna som beskrivs följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Mer information om förordningen finns på Datainspektionens webbplats. Governo är mån om att du ska känna dig trygg med vår hantering av personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.