Nytt avsnitt av Governos podcast ute nu

#25 av Samhällspassion med fokus innovation

I detta avsnitt av Samhällspassion samtalar Governos konsult David Blomgren med Karin Botås, innovationsledare på Lantmäteriet och Anna Hörlén, enhetschef och innovationsledare på Stockholms stad om innovation och vad det betyder för offentlig sektor.

Innovation pekas ut som en nödvändighet för möta de utmaningar som offentlig sektor står inför. Men vad betyder egentligen innovation för den offentlig sektorn, och hur kan man arbeta med innovation? I samtalet diskuteras bland annat begreppet innovation, och hur det i praktiken förhåller sig till verksamhetsutveckling. Dessutom ger våra gäster sina bästa tips om hur man lyckats med innovation i offentlig sektor. 

Lyssna till hela poddavsnittet här!