Nyfiken på den smarta staden?

Nyfiken på den smarta staden?

En smart stad är en hållbar stad, som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet bättre för invånarna, för besökarna och för näringslivet. Vägen till att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad går genom innovation, öppenhet och uppkoppling – och vi på Governo har fått möjlighet att stötta på vägen!

Sedan augusti 2018 har konsulter på Governo arbetat inom programmet Smart och uppkopplad stad på Stadsledningskontoret i Stockholm Stad. Inom programmet har Governo bland annat varit involverad i tre projekt: Smart trafikstyrning, Smart och uppkopplad belysning samt Smarta lås.

För mer information om det specifika arbetet som pågår i Smarta lås – där pilotinförande precis har startat – läs mer här!

Här kan du se ett inslag om Smarta lås från SVT!

För att få än mer information om projekten inom programmet och hur de bidrar till att skapa den smarta staden, se programmets hemsida.