Ny utbildning för ökad AI-kompetens i offentlig sektor

Nu lanseras AI för ledare i offentlig sektor

Nu kan du anmäla dig eller din organisation till utbildningen AI för ledare i offentlig sektor! Målet med utbildningen är att nå minst 800 politiker, chefer och ledare inom kommuner, regioner och myndigheter till år 2021. Governo arbetar tillsammans med SKR och AI Innovation of Sweden med utbildningssatsningen.

Just nu pågår en pilot av utbildningen där 20 deltagare från Stockholms stad och Region Stockholm genomför utbildningen, utifrån denna kommer en utvärdering göras och en sista finish av utbildningen genomföras. Men redan nu går det bra att anmäla sig till utbildningen.

AI för ledare i offentlig sektor är en kraftsamling där SKR, AI Innovation of Sweden och Governo tillsammans arbetar för att höja kompetensen.

”Den här utbildningen ger våra ledare och chefer kunskap om hur den nya tekniken kan vara en möjliggörare för att lösa våra stora utmaningar, både för kommun och region.” – Charlotte Dingertz, IT-strateg, Stockholms stad, SLK IT.

KURSMÅL
Efter avslutad utbildning ska deltagarna stå bättre
rustade att möta samhällets utmaningar, och
ha ökad insikt i de krav på organisering, kompetens och
datatillgång som möjliggör användning av AI

ha ökad förståelse för vilka behov som AI kan bidra till
att möta
• ha ökad kunskap för att kunna fatta de beslut som
krävs

Här kan du läsa hela kursens upplägg och hur du anmäler dig!

Här kan du läsa fler nyheter om utbildningen!