Nära vård i hemmet för äldre – en inspirationsskrift

Nära vård i hemmet för äldre – en inspirationsskrift

Vi på Governo fick under hösten 2020 möjlighet att stötta SKR i att ta fram en inspirationsskrift för vård och omsorg i hemmet för äldre. Ett otroligt roligt och viktigt arbete som vi är stolta över att ha få deltagit i. Nu finns resultatet att ladda ner och läsa i SKR:s webbutik!

Allt fler äldre människor får idag vård och omsorg i sitt eget hem och många har också komplexa vårdbehov. Runt om i landet utvecklas arbetssätt och metoder för att erbjuda en trygg och säker vård i hemmet.

För att möta äldre människors framtida behov av vård och omsorg behöver regioner och kommuner tillsammans utveckla nya arbetssätt. Arbetet är redan i full gång. Nu finns många exempel som behöver få spridning i landet. Målet är att sjuka och sköra äldre ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv som möjligt utan att i onödan behöva vistas på sjukhus.

Ur SKR:s inspirationsskrift ”Nära vård i hemmet för äldre”

Under hösten 2020 arbetade Governo i ett uppdrag där vi stöttade SKR att ta fram en skrift som vänder sig till verksamma inom vård och omsorg för att ge inspiration, ökad kunskap och engagemang för framtidens utveckling av vård och omsorg i hemmet för våra äldre. Nu har skriften publicerats på SKR:s hemsida!

Här på SKR:s hemsida kan du ladda ner och läsa inspirationsskriften!

Här kan du läsa mer om uppdraget!