Digital konferens med Göran Lindsjö som keynote-talare

Missa inte Good Tech den 14 oktober

Den 14 oktober sänds konferensen Good Tech var syfte är att ge perspektiv och hjälpa dig som ledare att fatta hållbara beslut och göra hållbara val i din verksamhet. I en exklusiv föreläsning från USA kan du lyssna till Governos internationella AI-expert Göran Lindsjö som är en av konferensens keynote-talare.

Hur hanterar vi osäkerheter i det aldrig normala? Krisen med pandemin har inte bara inneburit lidande och uppoffringar utan den har också snabbt genererat nya insikter. I början av året var några länder, företag och andra organisationer väl förberedda på att hantera de osäkerheter som snabbt uppstod. De kunde ta informerade beslut baserat på ett ständigt flöde av data och nya rön. 

I kontrast till detta vidtog många andra nödvändiga akuta åtgärder och avsåg i övrigt att vänta ut krisen för att utvärdera efteråt. De förberedda och aktiva använde bland annat dataanalys och AI för att ställa om försörjningskedjor, sätta in riktade ekonomiska åtgärder och anpassa ledarskap till en ny verklighet. Vad kan vi alla lära av detta och vad kan vi förvänta oss inför 2021? Hur påverkas makrotrenderna hållbarhet, digitalisering, globalisering och urbanisering av pandemin, valet i USA och Kinas allt större aktivitet på världsscenen? Och vilka nya trender är på väg att skapas?

Detta är några frågor som den internationella AI-experten Göran Lindsjö kommer att diskutera i sin föreläsning. Göran har en lång bakgrund inom digital transformation och AI. Han är en uppskattad föreläsare och flitigt anlitad rådgivare åt företag, politiker och offentliga organisationer i Nordamerika och Europa. I Sverige verkar han bland annat via managementkonsultbolaget Governo.

Här kan du läsa hela programmet till konferensen Good Tech den 14 oktober!