Governo på Bredbandsbåten

Lär dig mer om AI till sjöss

Den 1-2 oktober arrangerar Svenska Stadsnätsföreningen konferensen Bredbandsbåten där Governos vd Caroline Andersson föreläser på temat ”Kan AI lösa framtidens välfärd?”. Välkommen på ett kunskapsutbyte till sjöss!

Tid och plats: 1-2 oktober 2019. Ombord på Bredbandsbåten arrangerad av Stadsnätsföreningen i samarbete med Stockholmsmässan Älvsjö och Mariehamn med Birka.

”Kan AI lösa framtidens välfärd?”
Tid: 1 oktober kl 14.50-15.20
Föreläsare: Caroline Andersson, vd Governo

Artificiell intelligens är ett område under stark tillväxt både nationellt och internationellt. Den nya utvecklingen medför nya aktörer på marknaden, ökat konkurrenstryck och nya tjänster inom en rad olika områden. Därtill kan AI också bidra till lösningar på viktiga samhällsområden, exempelvis välfärden. Caroline Andersson kommer i detta pass ge en introduktion till området, beskriva potentialen inom ett antal olika samhällsområden samt ge oss bilden av hur Sveriges förutsättningar ser ut för att bli en framstående AI-nation.

Läs hela programmet och anmäl dig här!

FAKTA: Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation. Stadsnätsföreningen organiserar 155 stadsnät och 117 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Svenska Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. Modellen öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet, vilket innebär att säkerställa att lika och icke-diskriminerande villkor efterlevs och säkerställa god konkurrens i nätet. Läs mer här!