Cisco

Vägledningar för cybersäkrare kommuner och regioner

Vår kund
Cisco är en av världens ledande mjuk -och hårdvaruleverantörer. Ett stort affärsområde för Cisco är cybersäkerhet och en majoritet av Sveriges kommuner och regioner har någon eller några produkter från Cisco.  
Bakgrund till uppdraget

Mycket av det utbildningsmaterial som finns sen tidigare med fokus på IT-säkerhet är skrivet med ett väldigt tekniskt språk. Det gör att det kan vara tidskrävande och svårt att ta till sig för den som inte dagligen arbetar med frågorna. Cisco ville alltså ha stöd i att sammanställa ett material som på ett enkelt sätt skulle kunna vägleda först kommuner och sedan regioner i deras arbetet med cybersäkerhet. 

Hur stöttade vi kunden?

Governo stöttade i framtagandet av två skrifter; Cybersäker kommun och Cybersäker region. Skrifterna är tänkta att fungera som ett konkret redskap för tjänstemän inom kommun och region som samordnar och leder IT-säkerheten. Frågor som bland annat tas upp i skrifterna är vilka hot och utmaningar som är specifika för regionen respektive kommunen och vilka behov och förmågor som krävs för att skydda sig. 

Vad blev resultatet?

Skrifterna trycktes och används nu i Ciscos dialog med sina kunder. 

HÄR KAN DU LÄSA SKRIFTERNA
Säker kommun – Ciscos vägledning för cybersäkra kommuner och Säker region – Ciscos vägledning för cybersäkra regioner.

Vill du veta mer om uppdraget? Kontakta gärna Olof Junesjö.