Stockholms Stadsmission

Trygga bostäder till den som står utanför bostadsmarknaden

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar efter visionen att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Sedan 1853 arbetar Stadsmissionen i Stockholmsområdet med en mängd olika insatser, verksamheter och projekt inom social omsorg, utbildning och arbetsintegration för att hjälpa de mest utsatta i samhället.

Bakgrund till uppdraget

Bostad är en mänsklig rättighet, men Socialstyrelsens senaste kartläggning från 2017 visar att över 33 000 människor i landet lever i hemlöshet. Stockholms Stadsmission ser att det finns ett stort behov av att tillgängliggöra bostäder till de målgrupper som har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Detta är också fokus för arbetet inom programmet Socialt hållbara bostäder som har pågått sedan 2021.

Hur gick vi tillväga för att stötta kunden?

Programmet Socialt hållbara bostäder syftar till att tillgängliggöra långsiktiga, trygga och överkomligt prissatta bostäder till målgrupper som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden.

Lästips! Sveriges Stadsmissioners rapport och granskning av strukturell hemlöshet i tio kommuner i Sverige.

Inom programmet ryms det flera projekt, som bland annat handlar om att utöka Stockholms Stadsmissions befintliga lägenhetsbestånd och utveckla äldre fastigheter med nya boendemöjligheter – men också om att Stockholms Stadsmission för första gången planerar för att bygga en egen fastighet.

Tips på fördjupning! Här kan du läsa mer om Stockholms Stadsmissions arbete med att bygga Sveriges första socialt hållbara hyreshus.

Governo har löpande stöttat programledningen inom olika delar av arbetet och genomfört en rad olika utredningsuppdrag (t.ex. målgrupps- och marknadsanalyser och kartläggning av relevanta regelverk och lagstiftning).

Är du intresserad av att höra mer om Governos erfarenheter i projektet, eller hur vi kan stödja dig i liknande arbete? Kontakta gärna vår konsult Rebecka Strandberg.