Sveriges Kommuner och Regioner

Nära vård för barn och unga – exempel på inspirerande arbetssätt

Bakgrund till uppdraget

I landets regioner och kommuner pågår ett intensivt arbete för att tillsammans ställa om till en god och nära vård. En central del i SKR:s arbete med att stödja omställningen till Nära vård är att sprida de många utvecklingsarbeten som pågår i kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, önskade därför ta fram en skrift som lyfter fram exempel på inspirerande arbetssätt med fokus på barn och unga. Syftet är att erbjuda inspiration, kunskap och lärdomar som kan vara till nytta för medarbetare och beslutsfattare i utveckling av nära vård för barn och unga. Governo anlitades som stöd i framtagande av denna skrift.

 

Hur gick vi tillväga för att stötta kunden?

Genom intervjuer med representanter från de verksamheter som är involverade i olika arbetssätt tog Governo i samarbete med SKR fram de presentationer som presenteras i skriften. Där det varit möjligt genomfördes intervjuer med vårdnadshavare eller ungdomar.

 

Vad blev resultatet?

I skriften presenteras tretton exempel på hur nära, främjande, förebyggande, tidigt, samordnat och personcentrerat stöd för barn och unga kan se ut. De arbetssätt som presenteras har fokus på barn och unga i olika åldrar och med olika behov. Vissa arbetssätt är etablerade sedan länge medan andra är under utveckling. Målgruppen för de arbetssätt som presenteras kan vara barn och unga i en kommundel, i en kommun eller i ett län. Många av de exempel som presenteras involverar samverkan mellan regionens barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering och kommuners förskola, skola/elevhälsa, socialtjänst och funktionsstöd.

 

Kontakta gärna Karina Kight för mer information.

 

Rapporten finns att läsa här!