Stockholms stad, Trafikkontoret

Governo stödjer Stockholms stad i att bygga framtidens stad med hjälp av IoT

Vår kund

Trafikkontoret i Stockholms stad utforskar ständigt nya tekniska lösningar för att kunna bygga en verksamhet i framkant. Målet är att inte bara utveckla och effektivisera den egna verksamheten, utan även bidra till Stockholms stads övergripande ambitioner att bygga en stad för framtiden.

Bakgrund till uppdraget

För att kunna dra nytta av nya lösningar som bygger på t.ex. IoT- och AI-tillämpningar krävs bland annat en säker tillgång till stora mängder data av hög kvalitet. Datadrivna beslut möjliggör att verksamheter kan utföra sitt uppdrag när det behövs, där det behövs, och utifrån den prioritering som råder för stunden.

FAKTA Internet of things (IoT), eller på svenska Sakernas Internet, beskriver nätverk av fysiska objekt – ”saker”, som samlar in och delar data. Dessa saker består av hårdvara i form av sensorer, mjukvara, och tillhörande teknik. Genom att kontinuerligt samla in och utbyta data ger IoT-teknik möjlighet automatisera och effektivisera processer och arbetssätt.

Sedan en längre tid tillbaka har trafikkontoret i Stockholms stad letat efter IoT-teknik i form av sensorer som kan bidra till en bättre styrning av stadens trafiksignaler parallellt med att samla in trafikdata i gaturummet. Givet den snabba utvecklingen inom teknikområdet LiDAR (light detection and ranging) ville trafikkontoret utreda om denna typ av sensorsystem kan vara ett alternativ som svarar mot verksamhetensbehov.

FAKTA Light detection and ranging, Lidar, är en teknik för mätning av avstånd med reflekterande laserljus. Tekniken fungerar på likande sätt som radar eller sonar, men använder sig av ljus istället för radar- eller ljudvågor. Lidar kan användas för att bland annat mäta avstånd, rörelser och hastigheter och påverkas inte av ljusförhållanden på samma sätt som vanliga kameror. Lidar används exempelvis i självkörande bilar för att skanna av omgivningen och upptäcka andra trafikanter och hinder.

Under hösten 2022 startade trafikkontoret, i samarbete med Kista Science City, ett arbete med att testa ett LiDAR-system i en korsning i Kista, samt utföra en utredning kring potentiella nyttor och kostnader kopplat till tekniken i det längre perspektivet.

Hur gick vi tillväga för att stötta kunden?

Governo involverades i arbetet från start och har bidragit i allt från att stötta projektledningen med att lösa praktiska utmaningar i det dagliga arbetet till att utreda förutsättningarna för fortsatt användning av LiDAR-teknik.

Genom ett nära samarbete och en gedigen kunskap och erfarenhet inom såväl trafikområdet som inom digitalisering, IoT och AI har vi även agera rådgivande i trafikkontorets långsiktiga planer som nyckelspelare i byggandet av den smarta staden.

Är du intresserad av att höra mer om Governos erfarenheter i projektet, eller hur vi kan stödja dig i liknande arbete? Kontakta gärna Caroline Andersson.