Kristin söker nya sätt för att utveckla det offentliga

Governo vässar den kommunala kompetensen

Vi på Governo har stärkt upp vårt erbjudande med ännu mera kompetens! Denna gång i form av Kristin Nygren med en gedigen bakgrund från den kommunala sektorn.

Hej Kristin och välkommen till oss! Vilken är din roll på Governo?
– Jag är managementkonsult med ett stort intresse för utveckling och förbättringsarbete i offentlig sektor.

Jag går igång på att fundera på hur den offentliga sektorn kan fungera bättre och lyckas med genomförandet av sitt samhällsuppdrag. För mig är det väldigt viktigt att det som görs i en organisation skapar värde för sina målgrupper och helst även för samhället i stort.

Vem är du och vad gjorde du innan du kom till oss?
-Innan jag började på Governo har jag arbetat inom den kommunala världen i drygt elva år. En merpart av de åren tillbringade jag inom Sundbybergs stad där jag haft flera olika roller, både som chef, projektledare och verksamhetscontroller för att nämna några. Jag går igång på att fundera på hur den offentliga sektorn kan fungera bättre och lyckas med genomförandet av sitt samhällsuppdrag. För mig är det väldigt viktigt att det som görs i en organisation skapar värde för sina målgrupper och helst även för samhället i stort. Det vill jag gärna vara med att bidra till!

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?
-Jag letade efter en möjlighet att använda mina erfarenheter och färdigheter på ett nytt sätt för att utveckla offentlig sektor, och det är något som jag känner att jag verkligen kommer att få göra på Governo.

Läs mer om Kristin här!