Årets VD reflekterar kring ledarskapet

Intervju med Caroline Andersson – Årets VD 2021

TEMA: LEDARSKAP – I OCH MED UTMÄRKELSEN ÅRETS VD 2021

Vi fortsätter med vårt tema kring ledarskapet i en föränderlig tid! Vi började med ett webbinarium på temat i maj och fortsätter nu med en intervju med vår egen vd Caroline Andersson, tillika utnämnd till Årets VD 2021.

I november förra året blev Governos vd Caroline Andersson utsedd till årets VD i kategorin små företag. Vi tänkte passa på att samtala lite djupare med Caroline och ge henne möjlighet att dela med sig av den kunskap och ledarskapsmodell som har gett henne utmärkelsen.

Hej Caroline! Grattis igen till utmärkelsen och till oss som bolag! Vi backar bandet lite – hur hamnade vi här från början – vad var det som fick dig att starta bolaget Governo för snart 13 år sen?

– Tack för uppmärksamheten – och även tack till alla er medarbetare som är grundbulten till min utmärkelse! Lite mer om Governos resa – då för 13 år sen hade jag ju arbetat ganska länge som konsult utöver roller ”på insidan” i offentlig sektor och byggt upp organisationer mot offentlig sektor på flera bolag.  För mig blev det tydligt att det saknades ett managementkonsultbolag med inriktning mot att lösa ut samhällets allra svåraste frågor – som hur får vi verkligen till en bättre vård och omsorg som hänger ihop, hur bygger vi framtidens städer och hur höjer vi kunskapsresultaten i skolan. Det var frågor som jag upplevde att de klassiska bolagen inte riktigt kunde hantera fullt ut eftersom man behöver ha ganska mycket kunskap om offentlig sektor för att vara relevant.

Caroline Andersson, i samband med prisutdelningen av Årets VD 2021.

Hade du tankar om ditt ledarskap redan då och hur du ville att det skulle vara?

– Jag har nog inte tänkt på ledarskapet specifikt utan har mer formats i min utvecklingsresa – genom projekt, anställningar och interaktioner med kunder, kollegor och chefer. Jag har också hämtat mycket inspiration till ledarskapet med utgångspunkt hos mig själv – när och hur trivs jag allra bäst? Och i vilket ledarskap utvecklas jag mest? Jag trivs personligen i tillåtande miljöer där man tror mig om det bästa – att jag kan prestera riktigt, riktigt bra och fått förtroendet att växa. Tillåtande, tillgängliga ledarskap som kan omformas till ett stöd i kluriga situationer när det behövs är vad jag tror på – och vill kunna erbjuda.

Governos fokus på just den offentliga sektorn – påverkar det ditt ledarskap på något sätt?

– Redan i Governos ”DNA” ligger en positiv grundtro på offentlig sektor och på samhällets utvecklingsmöjligheter. Vi formulerar denna grundsyn i begreppet ”samhällspassion” hos oss. Det har vi även som en rekryteringsgrund utöver mer formella meriter, att alla som väljer Governo som arbetsplats delar denna syn och engagemang för samhället. Men det handlar också om ett ledarskap som funkar med våra kunder, där mycket handlar om förankring och en hög trovärdighet i sakområden och en koll på systemet som kunden verkar i. Sen om det är ledarskap eller renodlad kunskap om kunden och samhället – det vet jag inte riktigt!


Nu har det ju gått ganska många år sen idén om det här bolaget föddes – hur gör du för att förvalta denna grundidé? Och hur har pandemin påverkat Governos grundidé?


– Tror det handlar om olika delar – dels grundidén att jobba med samhällets svåraste utmaningar och attrahera medarbetare som vill jobba med just detta. Men också att ha kontinuerliga samtal om vår kultur, våra mjuka värden, hur vi pratar med varandra och utmanar varandra, hur vi ser på vår verksamhet och vårt samhällsavtryck, dels som bolag, dels som enskilda individer. Att parallellt som vi jobbar med att utveckla hårda frågor som strategi, affärsidé och lönsamhet, även lägger tid, energi och resurser på att odla kulturen i ett bolag – är oerhört viktigt och kritiskt för både ledarskapet och bolagets utveckling. Och detta är något som varit utmanande under pandemin. Men jag tycker ändå att vi har gjort ett fantastiskt arbete, medarbetare som chefer! Vi har prövat oss fram och hittat nya vägar och strategier för att både utveckla affären och bibehålla och fördjupa Governos samhällspassion och kultur.

Vi är ju också ett ganska engagerat gäng, vi pratar ju mycket om våra individuella drivkrafter och våra egna passioner för samhällsutveckling – och hur dessa ska vara styrande för affärsutvecklingen. Samtidigt kanske inte alla alltid kan jobba med det de vill, man måste balansera det mot lönsamhet osv, hur tänker du där?

– Balansen är lurig – och denna fråga behöver hela tiden ses i ljuset av vilket läge vi är i! Vi som företag behöver vara lönsamma – vi måste se till att både kan betala löner och våra kostnader – och gå med en fin vinst varje år så vi kan fortsätta satsa framåt. Det kan vara tider när vi behöver ta alla möjliga uppdrag och alla kanske inte är samhällets svåraste frågor. Men allt det här blir ju viktiga byggstenar i affären – och sedan kommer tiden när vi kanske lite mer kan välja och vraka och göra de riktiga drömuppdragen också. Men i och med att vi är så breda kan vi ganska ofta tillgodose de olika önskemålen hos våra konsulter.

Governos medarbetare samlade på några härliga och intensiva planeringsdagar på Gotland i maj 2022.

En reflektion från mångåriga medarbetare kring dig och ditt ledarskap är att det präglas av en väldigt stark tilltro till dina medarbetares förmåga. I dina ögon klarar vi allihop allt. Och oftast gör vi ju det, men det kan ju också vara lite skrämmande ibland. Är det en medveten strategi du har, att liksom kasta ut folk på det djupa..?

– Utgångspunkten är att vi säljer in svåra uppdrag, inga av våra uppdrag är egentligen enkla, då skulle kunderna löst dom själva. Utan till oss kommer man när det är svårt eller man behöver externa perspektiv. Det är grunden – men sen har vi haft som mål att vi inte vill ha repetitiva uppdrag – utan vi har en väldigt bred palett av uppdrag där vi hela tiden bryter ny mark. Där har jag en väldigt hög tro på att vi kan och förmår. Vi har ju aldrig inte levererat i slutändan. I de bästa fall kan vi överträffa förväntningarna – eller så möter vi dom. Sen får man ha koll på att det inte är övermäktigt och justerat utifrån erfarenhet, men det brukar bli väldigt bra att ha fria tyglar och utmanas i projekten det gör att man växer både som konsult och som människa.

Vill du höra fler av Carolines reflektioner kring ledarskap? Håll då utkik efter det nya avsnittet av vår podcast Samhällspassion!

Här kan du även se vårt webbinarium på samma tema; Offentlig sektor i förändring – ledarskapet utmanas”.