Tretton goda exempel på nära vård för barn och unga

Inspiration till den nära vården av barn och unga

Governo har varit med och stöttat SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, i framtagandet av skriften Nära vård för barn och unga – exempel på inspirerande arbetssätt. Ett energigivande och viktigt uppdrag som vi nu är oerhört stolta att få möjlighet att dela med oss av!

I Nära vård för barn och unga – exempel på inspirerande arbetssätt presenteras tretton exempel på hur nära, främjande, förebyggande, tidigt, samordnat och personcentrerat stöd för barn och unga kan se ut.

Syftet med skriften är att erbjuda inspiration, kunskap och lärdomar som kan vara till nytta för medarbetare och beslutsfattare i utveckling av nära vård för barn och unga.

De arbetssätt som presenteras har fokus på barn och unga i olika åldrar och med olika behov. Vissa arbetssätt är etablerade sedan länge medan andra är under utveckling.

Målgruppen i de olika lärande exemplen kan vara barn och unga i en kommundel, i en kommun eller i ett län. I många exempel presenteras samverkan mellan regionens barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering och kommuners förskola, skola/elevhälsa, socialtjänst och funktionsstöd.

Länk till skriften i SKR:s webbutik: Nära vård för barn och unga – exempel på inspirerande arbetssätt

Här kan du läsa mer hur vi på Governo arbetade med detta uppdraget!