Innovation i krisens spår

Innovation i krisens spår

Krisen har påverkat oss och vårt samhälle på en rad olika sätt. Men vad kommer hända efter krisen? Kommer vi ha tagit tillvara de innovationer som uppstår – eller gå tillbaka till gamla fotspår?

Spännande podd från Vinnova där vår vd Caroline Andersson intervjuas om erfarenheterna från vårt AI-upprop #vitecherupp där över 100 aktörer medverkade med stöd till offentlig sektor och andra samhällsaktörer i krisen.

”Det var fantastiskt att se hur alla dessa företag och forskare samlades och ville bistå. En intressant erfarenhet var att de som kanske hade behövt stödet mest hade svårast att hitta formerna för det, eller ens hinna ta dialogen.”

Caroline Andersson, vd Governo, apropå uppropet #vitecherupp.

– Här fick Governo stötta för att hitta vägar in, med stor respekt för den situation som aktörerna befann sig i. Detta samtidigt som vi såg en mer generell utmaning i hur offentliga aktörer kan samarbeta kring AI och innovation både i kris och i vardag. Hur kan det underlättas framåt så vi får igång datadriven utveckling och beslutsfattande på riktigt. Det tror jag är en knäckfråga att lösa – samtidigt som jag är otroligt glad för alla fina insatser och projekt som gjordes, avslutar Caroline sina reflektioner.

MER OM PODDAVSNITTET: Under pandemin har många företag och andra organisationer snabbt fått ställa om när förutsättningarna förändrats och flera innovationer har drivits fram. Hur kan en kris användas som en möjlighet för att utveckla och skapa nytt? Och vad kan vi lära för framtiden?

Lyssna på Vinnovas podd ”Innovation” här!