Ny skrift om innovationsförmågan i kommuner

Hur stärker man innovationsförmågan?

Många offentliga verksamheter ser idag innovation som en del av svaret på hur man ska kunna erbjuda service och tjänster med hög kvalitet trots utmaningar som exempelvis begränsade resurser och en åldrande befolkning. Men hur gör man för att stärka innovationsförmågan?

I en studie för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR har Governos konsulter Kristin Nygren och Karin Hovlin samlat och analyserat erfarenheter och resultat från arbete i 13 kommunala idéslussar.

Det finns inte ett – eller ett enkelt – svar på frågan om vad en organisation behöver göra för att stärka sin innovationsförmåga. I stället handlar det om insatser inom olika områden och där det kan vara aktuellt att göra både vägval och prioriteringar.

I skriften, som finns tillgänglig på SKRs hemsida, identifierar och diskuterar vi flera viktiga frågor och perspektiv som idéslussarna har arbetat med. Det handlar till exempel om synen på innovation, om kultur och struktur för innovation och om att ha både ett strategiskt och ett operativt perspektiv i arbetet.

Det tar tid att få med sig människor och förändra tankesätt. Det handlar mycket om att lyssna, reflektera och inte bara springa i väg och springa framåt. Det här behöver man ha med sig.

Ur SKRs skrift ”Att stärka innovationsförmågan”

– Idéslussarnas insikter och lärdomar tror vi kan vara viktiga inspel när andra organisationer vill utveckla förmågor, processer och arbetssätt som stärker organisationers innovationsförmåga, säger Karin Hovlin.

Här på SKRs hemsida kan du läsa hela skriften.