Hur kan betalning hanteras på elvägar?

Hur kan betalning hanteras på elvägar?

Inom Trafikverket pågår ett spännande arbete med att förbereda inför en elektrifiering av den tunga vägtrafiken. Governo har stöttat förberedelserna med en utredning.

En viktig förutsättning för förberedelserna för en elektrifiering är att förstå hur system för tillträdeskontroll, mätning och betalningar kan utformas.

Här har Governo stöttat Trafikverket med att utreda förutsättningarna kring dessa frågor. Nyfiken på att läsa mer?

Då finns utredningen finns att ta del av här: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuellt-om-forskning-och-innovation2/2019-09/hur-kan-betalning-hanteras-pa-elvagar/