Hur främjas innovationssamverkan mellan Sverige och Israel?

Hur främjas innovationssamverkan mellan Sverige och Israel?

Vinnova har sedan 2018 på uppdrag av regeringen etablerat och drivit en verksamhet i Tel Aviv för att främja innovationssamverkan mellan Sverige och Israel. Governo har under våren stöttat Vinnova i att genomföra en utvärdering av verksamheten.

Arbetet har bland annat inneburit att hjälpa svenska aktörer att navigera rätt i det israeliska innovationssystemet och stimulera till ökad forsknings- och innovationssamverkan mellan de båda länderna.

Governo har under våren stöttat Vinnova i att genomföra en utvärdering av verksamheten som bedrivits samt identifiera utvecklingsmöjligheter framåt. I arbetet har både offentliga och ideella organisationer i Sverige och Israel samt representanter från det svenska näringslivet intervjuats för att samla en bild av hur samverkan kring innovationsfrågor har utvecklats tack vare Vinnovas verksamhet.

Av utvärderingen framkom att det finns en generellt positiv inställning till att denna typ av verksamhet bedrivs i Israel samt en gemensam syn kring att denna verksamhet bör behållas och ges en chans att utvecklas.