Governo har mottagit utmärkelse som hälsosam arbetsplats!

Hållbara företag skapas av medarbetare som mår bra!

Vi på Governo är stolta och glada över att vi fått mottaga utmärkelsen ”Healthy Place to Work”. Utmärkelsen delas ut av vårdgivaren One Lab till företag som aktivt jobbar för att skapa en frisk och hållbar arbetsplats.

Governo mottog 2022 ut­mär­kel­sen Healthy Place to Work då våra med­ar­be­ta­re visat i sina häl­so­en­kä­ter att vi är ett företag som jobbar aktivt med att fö­re­byg­ga ohälsa på vår ar­bets­plats. Genom att Governo med ett kon­ti­nu­er­ligt och aktivt häl­so­ar­be­te stöttar våra med­ar­be­ta­re att undvika sjuk­do­mar och fö­re­byg­ga häl­so­pro­blem så skapas de bästa för­ut­sätt­ning­ar­na för en frisk och hållbar ar­bets­plats. Detta är något som gynnar både våra med­ar­be­ta­re och oss som företag – och sam­häl­let i stort.

M O T I V E R I N G
”Företag som strävar efter att skapa en frisk och hållbar arbetsplats med ett förebyggande och aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete kan bli ett Healthy Place to Work, powered by OneLab. Genom att hjälpa medarbetare att undvika hälsoproblem skapas förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsplats med hög produktivitet.”

Läs mer om ut­mär­kel­sen här!