Governos seminarium från Kvalitetsmässan i SVT

Missa inte oss på SVT!

Vårt seminarium på Kvalitetsmässan ”Digitalisering och AI – en internationell utblick” med Gertrud Ingestad, generaldirektör för DIGIT och vår AI-expert Göran Lindsjö, finns att se på SVT Play.

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men allt kan inte utvecklas på hemmaplan utan vi måste samverka globalt. Hur samordnas digitaliseringen på EU-nivå mellan medlemsländerna och hur arbetar offentlig sektor i framförallt Nordamerika och Asien med digitalisering och AI? Här får du en inblick i olika strategier i olika delar av världen hur offentlig sektor ska dra så stor nytta som möjligt av potentialen med digitalisering och AI.

Seminariet kan ses här: https://www.svt.se/nyheter/svtforum/digitalisering-och-artificiell-intelligens

Deltagare: Gertrud Ingestad, generaldirektör för EU:s generaldirektorat för informationsteknik (DIGIT) och Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare Governo AB.
Moderator: Caroline Andersson, vd och grundare Governo AB