Härligt mingel i år igen!

Governos Kunskapsmingel 2023!

Governos Kunskapsmingel gick av stapeln i förra veckan och vilken härlig & intressant kväll det blev! Temat var radikal förändring av den offentliga förvaltningen.

Förändringens vindar blåser hårda och offentlig sektor står inför stora förändringstryck. Det kanske inte alltid räcker att justera utan vi behöver göra mer radikala förändringar och systemförändring. Men hur gör man det?

Vår panel Christina Malm, GD Plikt- och prövningsverket, Christina Gellerbrant Hagberg, GD Arbetsgivarverket och Palle Lundberg, VD SKR reflekterade och delade med sig av sina erfarenheter. Från Governo hälsade Elin Köhlberg alla varmt välkomna och Karin Hovlin modererade våra gästtalares samtal.

Bland annat konstaterade våra talare samstämmigt att det finns god förändringsförmåga i offentlig sektor men underströk att det gäller att göra och testa – och inte bara planera… De pekade också på framgångsfaktorer som ett tydligt och visionärt ledarskap, vikten av att skapa en gemensam förståelse för utmaningarna och varför förändring krävs och att det gäller att ha roligt på vägen.

Panelens åsikter och tankar blev startpunkten för många spännande samtal bland gästerna under kvällen!

STORT TACK ALLA SOM KOM!