Governos Framtidsforum

Ett forum för inspiration och kunskapsutbyte inom det datadrivna samhället

Bak­grun­d 2018 tills idag

Governo var en av pionjärerna 2018 när vi började att driva frågor kring AI i en nätverksabaserad form. Nu har vi uppgraderat vårt nätverk för att möta framtidens behov och söker dig som tillsammans med andra i ett interaktivt forum vill utforska och diskutera hur digitaliseringens möjligheter kan nyttjas för att lösa samhällets största utmaningar.

Målgrupp – inkluderande och gränsöverskridande 

I vårt Framtidsforum erbjuder vi dig som medlem en mötesplats för att utforska möjligheterna med det datadriva samhället i gränsöverskridande samspel med andra spännande aktörer – därför vänder vi oss till såväl politiker som ledare/chefer/strateger i offentlig sektor – men också till aktörer på motsvarande nivå i näringslivet och akademin.

Vad kan Framtidsforumet erbjuda dig som medlem
  • Inspiration genom nationell och internationell omvärldsbevakning inom det breda digitaliseringsområdet.
  • Nätverkande och erfarenhetsutbyte med kollegor i offentlig sektor samt representanter från näringsliv och akademi.
  • Möjlighet att delta i skräddarsydda utbildningar inom området.
  • Coachning för handlingskraft till egna initiativ inom området.
Det är du som skapar forumet!

Det är genom varje enskild medlems engagemang som forumets innehåll och nytta skapas. Därför är det av stor vikt att du som medlem:

  • Närvarar och aktivt deltar på fysiska och digitala träffar.
  • Delar mer dig av erfarenheter, insikter och lärdomar från den egna verksamheten och aktuella utmaningar.
  • Bidrar med inspel om innehållet i Framtidsforumet – så att vi gemensamt säkrar en relevant och framåtspanande mötesplats.
  • Ses i förtroende – du som medlem är fri att använda den information som delas eller diskuteras – men vem som sagt vad stannar inom forumet.

”Forumet har varit ett aktivt bollplank och har hjälpt mig att hitta vägledning, genom de fina relationerna man skapar med deltagarna, men också genom alla intressanta talare som Governo bjuder in. Vi har också roligt. Det gillar jag!”

 

Ruth Laporte

Strateg digitalisering

Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Intresserad? Vi tar just nu in ett urval av nya medlemmar, men antalet platser är begränsat.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap via  ai@governo.se. Berätta i mejlet om din organisation, vilken din roll är och vad du förväntar dig av medlemskapet.

TITTA GÄRNA PÅ VÅRA INSPELADE DIGITALA TRÄFFAR FRÅN VÅREN 2022