Governo vinner ramavtal för Region Norrbotten

Governo vinner ramavtal för Region Norrbotten

Governo har vunnit Region Norrbottens upphandling av konsulttjänster inom management, ledning, styrning, organisations- och verksamhetsutveckling inom området hälso- och sjukvård.

Som ett av fem bolag bjuds Governo in att teckna avtal för upp till fyra år framåt.

– Vi är mycket glada och stolta över att få möjlighet att samarbeta med Region Norrbotten, säger Karina Kight, ansvarig för vård och omsorg på Governo.