Sveriges mest framgångsrika företag

Governo utnämnd till årets Gasellföretag!

Det är med stor glädje vi kan meddela att Governo uppfyller alla högt ställda krav på ett Gasellföretag – en utmärkelse som varje år delas ut av tidningen Dagens industri. Det är andra gången Governo belönas med utmärkelsen.

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag.

DI Gasell 2020! Ett härligt besked för oss på Governo – och ett kvitto på att våra insatser och vårt hårda arbete under en av Sveriges största kriser har lönat sig. Sist vi belönades med utmärkelsen var år 2015.

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

Gasellkriterier

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla samtliga kriterier nedan:

Ett Gasellföretag har:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7.  Sunda finanser.

Läs mer om DI Gasell här!