Governo tecknar ramavtal med Region Uppsala

Governo tecknar ramavtal med Region Uppsala

Vi är stolta över att få vara ramavtalsleverantör till Region Uppsala för organisations- och verksamhetsutveckling. Vi ser fram mot att bidra till regionens utvecklings- och omställningsarbete mot framtidens hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Governos ramavtal omfattar:
• strategisk organisations- och verksamhetsutveckling
• verksamhetsutveckling och produktionsplanering
• ekonomistyrning och Corporate financefrågor

Se alla våra ramavtal här!