Governo tecknar nya ramavtal med Stokab och S:t Erik kommunikation

Governo tecknar nya ramavtal med Stokab och S:t Erik kommunikation

Governo har fått glädjande besked om att vi kvalificerat oss för ramavtal med AB Stokab och S:t Erik kommunikation AB.

Stokab tillhandahåller svartfiber till kunder i Stockholm och i Mälarregionen, och S:t Erik kommunikation upphandlar, administrerar och utvecklar Stockholms stads interna kommunikationsnät. Bolagen ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB.

Ra­mav­ta­len innebär att Governo kommer att bjudas in till att lämna anbud på uppdrag som handlar om att stötta bolagen i dess verksamhet. Po­ten­ti­el­la uppdrag kan till exempel handla om projektledning, benchmarkingstudier, omvärldsanalys eller organisations- och strategiarbete.

Vill du veta mer om ramavtalen, kontakta gärna Caroline Andersson.

Här hittar du listan med alla våra ramavtal!